وبلاگ تخصصی بيوشيمي و بیوتکنولوژی دارویی
 
روش های تجزیه دستگاهی با نگرش بیوتکنولوژی (در آزمایشگاه های کنترل کیفیت) با حضور اساتید دانشگاه های معتبر کشور زمان: 15 و 16 شهریور ماه 1393 انستیو پاستور ایران با ارائه گواهی معتبر بین المللی شهریه: دانشجویی و اعضای انجمن 150.000 تومان و آزاد 200.000 تومان تلفن تماس: 09190307341 و 66404746-021 http:\\healthbiotechnology.ir\ جهت ثبت نام مبلغ شهریه را به شماره حساب 1609086/25 بانک ملت واریز نموده و کپی فیش واریزی را به ایمیل healthbiotechnology@live.com ارسال فرمائید. Topics: Cell Culture Good Laboratory Practice (GLP) Fermentation Quantitative HPLC Infrared spectroscopy in proteins Liquid chromatography mass spectroscopy in proteins Capillary electrophoresis ELISA
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 توسط سعيد ناظري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز سنجش آموزش پزشکی
اطلاعیه ي ثبت نام آزمون ورودي دورهي دکتري تخصصی (Ph.D) سال 1393
به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودي دورهي دکتري تخصصی (Ph.D) رشتههاي علوم پایهي پزشکیو بهداشت، داروسازي،
دندانپزشکیو طب سنتی سال تحصیلی 93-94 میرساند زمان ثبت نامو ارسال اینترنتی مدارك از 93/6/1 تا 93/6/15 میباشد.
این زمان قابل تمدید نیست. دفترچهي راهنماي شرکت در آزمون که شامل ضوابط پذیرش، رشتههاي مورد پذیرش، مواد امتحانیو
. است در تاریخ 93/6/1 از طریق همین سایت تحت عنوان اطلاعیهي شماره 3 انتشار خواهد یافت.
مدارك مورد نیاز براي ثبت نام:
1. عکس 3×4 (از اسکن عکسهایی که دراي مهر هستند خوداري شود)
2. کارت ملی
3. شناسنامه
4. دانشنامهي دورهي کارشناسی ارشد یا دکتري عمومی یا مدرك معتبري که نشاندهندهي فراغت از تحصیل داوطلب باشد
(مدارك تحصیلی خارج از کشور باید به تأیید یکی از وزارتخانههاي بهداشت، درمانو آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات
و فنآوري رسیده باشد)
5. گواهی معدل دورهي تحصیلی
- در صورتی که معدل در مدرك تحصیلی قید شده باشد، نیازي به رائهي گواهی معدل نیست.
- دانشجویان ترم آخر گواهی معدل ترمهاي گذرانده شده را رائه نمایند.
- در صورت عدم رائهي معدل، امتیاز مربوطه صفر منظور خواهد شد.
6. مدرك نشاندهندهي وضعیت نظام وظیفهي عمومی (براي داوطلبان مرد) (شرایط نظام وظیفهي عمومی در دفترچهي
راهنما قید خواهد شد)
7. حکم کارگزینی سال 1393 (براي اعضاي هیأت علمی رسمی متقاضی استفاده از سهمیهي مازاد)
8. موافقتنامهي کتبی بدون قیدو شرط بالاترین مقام مسئول داري با دامهي تحصیل در مقطع Ph.D (براي اعضاي هیأت
علمی رسمی وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشکیو مؤسسات وابسته)
9. فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشیو سایر تسهیلات مربوطه (صادره از بنیاد شهیدو امور ایثارگران استان محل
پرونده)
10. معرفینامهي استعدادهاي درخشان (صادر شده توسط دانشگاه، بر اساس آییننامهي تسهیل دامهي تحصیل دانشجویان
ممتازو استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشکی)
1. یکی از مدارك زبان انگلیسی به شرح زیر:
(50 نمره حداقل) MHLE o
(50 نمره حداقل) MSRT o
(480 نمره حداقل) TOLIMO o(60 نمره حداقل :IBT ،480 نمره حداقل :PBT) بینالملی TOEFL o
5 نمره حداقل IELTS o
70 نمره حداقل MELAB o
تذکر 1: کسانی که نمرهي حد نصاب را در آزمونهاي زبان انگلیسی کسب نکرده باشند، در صورتی که دستکم
90% نمرهي حد نصاب را کسب کرده باشند، میتوانند به صورت مشروط در آزمون Ph.D شرکت کند. این
افراد در صورت قبولی، باید تا زمان آزمون جامع گواهی زبان با حداقل نمرهي حد نصاب را رائه نمایند، در غیر
این صورت قبولی آنها کان لم یکن تلقیو از دامهي تحصیلشان جلوگیري خواهد شد.
تذکر 2: فقط مدارك زبانی مورد پذیرش هستند که تاریخ آزمون آنان در بازهي 2) 91/6/1/آگوست/2012) تا
.باشد (2014/سپتامبر/2) 93/6/31
تذکر 3: دارندگان مدارك MHLE و MSRT نیازي به اسکنو ارسال گواهی زبان ندارند. این گروه از داوطلبان
باید اطلاعات کارنامهي زبان انگلیسی خود شامل تاریخ آزمون زبان، نمره و کد کارنامهي خود را در قسمت
مربوطه در فرم ثبت نام درج نمایند. (MHLE: Certifcation Code, MSRT: Barcode)
12. دریافت کد 12 رقمی براي متقاضیان استفاده از سهمیهي رزمندگان
13. کارت فرزند یا همسر شهید، کارت جانباز، کارت همسر یا فرزند جانباز
14. فرم مربوط به جهادگران داوطلب بسیجی (از دارهي کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزي)
15. گواهی نشاندهندهي وضعیت قانون خدمت پزشکانو پیراپزشکان (گواهی طرح نیروي انسانی)
هزینهي ثبت نام 50,00 ریال است. (پرداخت با کارتهاي شتابو به صورت اینترنتی خواهد بود)
سایت ثبت نامو اطلاع از آخرین اطلاعیهها www.sanjeshp.ir است.
با توجه به زمانبر بودن تهیهي مدارك، داوطلبان از هم اکنون مدارك خود را آماده و اسکن نمایند تا در زمان ثبت نام
دچار مشکل نگردند.
مرکز سنجش آموزش پزشکی


نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 توسط سعيد ناظري
شبکه بین المللی EMGEN با همکاری انجمن زیست فناوری سلامت ایران برگزار می نماید: کارگاه تئوري/عملي کموانفورماتيک; رويکردي جديد در طراحي دارو عناوين و اهداف کاربردي گارگاه: * مقدمه اي بر کشف و طراحي دارو * اصول غربال گري مجازي * طراحي ليگاند با استفاده از نرم افزار ACD/ChemSketch * بهينه سازي پروتين از نظر ساختار و انرژي با استفاده از نرم افزار SPDV * داکينگ مولکولي با استفاده از نرم افزار MGL Tools * طراحي پارامتر هاي گريد و داک با استفاده از نرم افزار AutoDock * بررسي و آناليز نتايج داکينگ * روش هاي انتخاب بهترين مهار کننده * جستجو براي پيوند هيدروژني بين ليگاند و اکتيو سايت پروتئين LigPlot+ * بررسي خواص شبه دارويي، مهار کننده هاي بدست آمده گروه مخاطب: دانشجويان ارشد و دکتراي: بيوشيمي، بيوفيزيک،شيمي دارويي، داروسازي، بيوتکنولوژي، پروتئوميکس، ايمونولوژي،ميکروبيولوژي، باکتري شناسي، ويروس شناسي، ژنتيک، زيست شناسي، فرآورده هاي بيولوژيک، متخصصين و محققين شرکت هاي دارويي، موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي با تخفیف ویژه دانشجویی و اعضای انجمن های علمی کشور اساتید کارگاه : هیئت علمی انستیتو پاستور ایران با ارائه گواهی معتبر بین المللی زمان: 14 مرداد 1393 هزینه شرکت در کارگاه 1 روزه (شامل پذیرایی، بسته آموزشی و ناهار) 130هزار تومان می باشد هزینه شرکت در کارگاه برای دانشجویان 100 هزار تومان می باشد جهت ثبت نام در كارگاه های آموزشي انجمن زیست فناوری سلامت ایران و شبکه EMGEN، شهريه ثبت نامی را به شماره حساب 25/1609086 بانک ملت واريز نموده و کپی فیش واریزی را به همراه کپی کارت دانشجویی (در صورت استفاده از تخفیف دانشجویی) و اطلاعات خود، شامل نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل به آدرس emgen@pasteur.ac.ir ارسال فرمایید. نکته: لطفا واریز شهریه کارگاه ها را از طريق شماره تلفن 66404746-021 به دبيرخانه انجمن اطلاع دهید تا اطلاعات شما ثبت شود. جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 66404746-021 , 09379760441 و یا به آدرس اینترنتی healthbiotechnology.ir مراجعه فرمائید. آدرس: تهران ، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، خیابان 12 فروردین، پلاک 69، انستیتو پاستور ایران
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 توسط سعيد ناظري
شبکه بین المللی EMGEN با همکاری انجمن زیست فناوری سلامت ایران برگزار می نماید: کارگاه تئوری/عملی ایمونوانفورماتیک; طراحی واکسن، ارزیابی آلرژنسیتی و مدل سازی واکنش ها عناوين و اهداف کاربردي گارگاه: آشنایی با بانکهای اطلاعاتی ایمونولوژی و پایگاه ههای مرجع جهانی استخراج اطلاعات مرتبط با ایمنی شناسی اصول پیشگویی و آنالیز آنتی ژنسیتی،یافتن اپی توپ و ارزیابی آلرژنسیتی پیشگویی اپی توپ های سلول(T TCD8+ و TCD4+) و B بر مبنای روش های فیزیکوشیمیایی و یادگیری ماشین و همچنین پیشگویی پاسخ و نحوه عملکرد سایر اجزای سیستم ایمنی طراحی واکسن های پیشرفته پلی توپی(پپتیدی) و کایمریک بر مبنای اپی توپ های پیشگویی شده سلول هایT و B طراحی واکسن بر مبنای روش واکسیناسیون معکوس (Reverse Vaccinology) مبانی و اصول پیشگویی آلرژنسیتی یا آلرژی زایی پروتئین ها ی واکسنی و غذایی مدل سازی سیستم ایمنی و ایمونوانفورماتیک ساختاری گروه مخاطب: دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي بیوتکنولوژی، پزشكي و پيراپزشكي, ایمونولوژی، میکروبیولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، فرآورده های بیولوژیک، ، ژنتیک انسانی ، زیست فناوری پزشکی، بیوشیمی بالینی و علوم آزمایشگاهی با تخفیف ویژه دانشجویی و اعضای انجمن های علمی کشور اساتید کارگاه : انستیتو پاستور ایران و دانشگاه تهران دارای امتیاز بازآموزی با ارائه گواهی معتبر بین المللی زمان: 15 مرداد 1393 هزینه شرکت در کارگاه 1 روزه (شامل پذیرایی، بسته آموزشی و ناهار )130هزار تومان می باشد هزینه شرکت در کارگاه برای دانشجویان 100 هزار تومان می باشد جهت ثبت نام در كارگاه های آموزشي انجمن زیست فناوری سلامت ایران و شبکه EMGEN، شهريه ثبت نامی را به شماره حساب 1609086/25 بانک ملت واريز نموده و کپی فیش واریزی را به همراه کپی کارت دانشجویی (در صورت استفاده از تخفیف دانشجویی) و اطلاعات خود، شامل نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل به آدرس emgen@pasteur.ac.ir ارسال فرمایید. نکته: لطفا واریز شهریه کارگاه ها را از طريق شماره تلفن 66404746-021 به دبيرخانه انجمن اطلاع دهید تا اطلاعات شما ثبت شود. جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 66404746-021 , 09379760441 و یا به آدرس اینترنتی healthbiotechnology.ir مراجعه فرمائید. آدرس: تهران ، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، خیابان 12 فروردین، پلاک 69، انستیتو پاستور ایران
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 توسط سعيد ناظري
شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت ( اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی های رسمی در کشور) در نظر دارد کارگاه 2 روزه ای تحت عنوان:کارگاه تئوری و عملی پروتئومیکس را با همکاری بخش بیوتکنولوژی و آزمایشگاه پروتئین شیمی انستیتو پاستور ایران در تاریخ 2 الی 3 تیر ماه 1393 برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :
پروتئومیکس علم مطالعه گسترده ی پروتئوم در جهت بررسی ساختار و عملکرد پروتئین ها می باشد لذا این کارگاه در راستای شناخت علم پروتئومیکس و روش های مطالعه ی پروتئین ها و کاربرد آن در علوم پایه و پزشکی می باشد.
هدف اصلی برگزاری این کارگاه، آموزش اصول پروتئومیکس و تکنیک های مورد استفاده در آن از جمله استخراج، خالص سازی، جدا سازی، تشخیص و تعیین هویت پپتیدها و پروتئین ها و کاربرد آن در پزشکی می باشد.
این کارگاه شامل دو بخش تئوری و عملی می باشد. مباحث تئوری در خصوص معرفی روش های پروتئومیکس در بررسی پروتئین ها، کاربرد پروتئومیکس در علوم پایه و پزشکی می باشد.
بخش عملی این کارگاه نیز مشتمل بر آموزش تکنیک الکتروفورز دوبعدی و آنالیز تصاویر مربوطه می باشد.

سر فصل های کارگاه:
آموزش الکتروفورز دوبعدی:
1- روش های استخراج پروتئین
2- رهیدراتاسیون نوارهای IPG
3- ایزوالکتروفوکوسینگ (بعد اول الکتروفورز)
4- الکتروفورز بعد دوم
5- رنگ آمیزی ژل
6- آنالیز تصاویر ژل با نرم افزار

گروه مخاطبین (گروه هدف):
کلیه فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری و دانشجویان ارشد رشته های:
علوم پایه، زیست شناسی ، بیوتکنولوژی ، زیست فناوری، بیوتکنولوژی دارویی،
دکتری داروسازی، پزشکان و دکتری حرفه ای، بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، ژنتیک، علوم آزمایشگاهی ، گیاه شناسی، جانور شناسی و مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی)

زمان:
2 الی 3 تیر ماه 1393

محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران _ بخش بیوتکنولوژی _ آزمایشگاه پروتئین شیمی

توجه:
این کارگاه دارای مجوز و گواهی های معتبر و قابل ترجمه ذیل می باشد:
الف) گواهی اداره کل بازآموزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ب) گواهی و تائیدیه انستیتو پاستور ایران
ج) گواهی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

لذا ، با توجه به محدودیت تعداد ثبت نامی های این کارگاه ، اولویت با کسانی است که پیش ثبت نام را انجام داده باشند.

تلفن ثبت نام:
66954324_021
رایانامه شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت:
irmolmednet@yahoo.com
irmolmednet@gmail.com

موفق و پیروز باشید


نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 توسط سعيد ناظري
سلام به دوستان و دانشجویان عزیز


"به زودی کادر مجربی از دوستان و نخبگان در کنار بنده تلاش خواهیم کرد تا جزواتی برتر برای شرکت در کنکور مقاطع مختلف رشته های علوم پایه پزشکی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم"

در اسرع وقت رزومه علمی دوستان به روی سایت قرار خواهد گرفت

موفق و پیروز باشید


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 توسط سعيد ناظري
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به تولید واکسن مورد نیاز کشور و کسب گواهی تضمین کیفیت صادرات گفت: صادرات واکسن مقرون به صرفه نیست اما مهم کسب گواهی تضمین کیفیت صادرات است که ما موفق شده ایم این شاخص را کسب کنیم.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر هیچ واکسنی را صادر نمی کنیم چرا که در این مدت یا در حد نیاز کشور و یا پایین تر از میزان نیاز واکسن تولید کرده بودیم اما امسال برای اولین بار میزان تولید از میزان نیاز کشور پیشی گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما برای محصولات پاستور به دنبال ظرفیت لازم برای صادرات محدود هستیم . البته صادرات یک کار اقتصادی مقرون به صرفه نیست چون تنها برای کشورهایی که قیمت های پایینی می پردازند و در قالب پروتکل سازمان بهداشت جهانی صادرات واکسن صورت می گیرد که صرفه اقتصادی زیادی ندارد.

قانعی تاکید کرد: اما صادرات واکسن شاخصی برای کنترل کیفیت محصولات است که بسیار برای ما مفید است و توانستیم این شاخص را کسب کنیم. چون هدف صادرات تغییرات و تداوم تولید است و از همین رو کسب گواهی صادرات به اروپا بسیار مهم بوده و یکی از موفقیت های پاستور محسوب می شود.

به گزارش مهر، بخش فرآورده هاي تشخيصي مجتمع توليدي كرج انستیتو پاستور، پس از دریافت گواهي نامه اتحاديه اروپا (CE 1023) در سال 1391 و با توجه به مميزي ساليانه در سال 1392 و تایید مجدد این قرارداد، نسبت به عقد قرارداد با شركت انگلیسی Medical Device & QA Services با مخفف (MDQA) به عنوان كشور نماینده European
 Association of Authorized Representatives برای عرضه محصولات تولید در اتحاديه اروپا کرده است. براین اساس هر نوع محصولات حوزه سلامت برای ورود به انگلستان علاوه بر تایید اتحادیه اروپا نیاز به تایید این شرکت نیز دارد.

با توجه به موارد مورد نظر محصولات تشخیصی تولید شده در بخش فرآورده های تشخیصی پاستور علاوه بر گواهی نامه اتحادیه اروپا موفق به ثبت در آژانس ممیزی محصولات پزشکی و وابسته به سلامت MHRA کشور انگلستان تحت عنوان IVD000719  با علامت CE به مدت سه سال جهت صادرات به آن کشور شده است.

منبع: خبرگزاری مهر


نوشته شده در تاريخ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 توسط سعيد ناظري
 

شد جهان پرشور و غوغا / صفحه ی گیتی مصفا

بیت احمد طور سینا / پا نهد زهرا-س به دنیا . . .

روز زن و مادر بر تمامی مادران عزیز و گرانقدر فرخنده باد


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 توسط سعيد ناظري
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به برخی جزئیات کوتاه شدن تحصیل در مقطع کارشناسی این دانشگاه و افزوده شدن یک ترم به ترمهای تحصیلی در دانشگاه آزاد، خبر داد.

حسین غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کوتاه شدن مدت زمان تحصیلات در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد و کاهش آن به سه سال، اظهار داشت: با پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، طرحی در هیأت رئیسه تدوین شده که بر اساس آن دانشجویان مقطع کارشناسی به جای گذراندن دو ترم در یک سال، می توانند سه ترم تحصیلی داشته باشند.

وی در توضیح این مطلب، ادامه داد: علاوه بر ترمهای مهرماه و بهمن ماه، ترم تابستان هم در صورت استقبال دانشجویان به عنوان یک ترم تحصیلی محسوب می شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد، با بیان اینکه هیچ اجباری در گذراندن این سه ترم وجود ندارد، تاکید کرد: ترم تابستان صرفاً برای دانشجویانی که تمایل دارند تحصیلشان در مقطع کارشناسی زودتر به پایان برسد در نظر گرفته می شود.

غریبی افزود: زیرساختهای برگزاری ترم تابستان تحصیلی در دانشگاه آزاد فراهم است و باید دید چه تعداد دانشجو از این طرح استقبال می کند.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه طرح مذکور از تابستان امسال اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: از اواخر اردیبهشت ماه اطلاع رسانی در این باره آغاز خواهد شد تا دانشجویان بعد از امتحانات پایان ترم آمادگی شرکت در دوره تابستان را داشته باشند.

غریبی درباره میزان واحدهای درسی و شهریه، اظهار داشت: تصمیمات در این باره بستگی به استقبال دانشجویان دارد.

منبع:خبرگزاری مهر

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 توسط سعيد ناظري
با سلام به دانشجویان عزیز

با آرزوی سالی پر برکت، نشاط و سلامتی برای همه شما

سوالات رایج آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی 93

موفق و پیروز باشید.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 توسط سعيد ناظري
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ